About

Stridsman

Denna sång var det faktiskt min svägerska som på ett sätt inspirerade mig till att skriva.
Hon berättade om en situation då hon hade skrikit ut till Gud i förtvivlan i hopp om svar och hjälp. Plötsligt fick hon se en bild av Jesus hängande på ett kors och en röst som sa
-Är inte det här nog för Dig?
Det var många år sen nu men den upplevelsen gjorde ett intryck på mig. Jesus på ett kors, det är nog för mig. Även fast vi måste ha tålamod och gå i genom floder av bekymmer och problem så är ändå det Han gjorde på korset nog för mig.

När jag lyfter blicken och fokuserar på Jesus så blir floden av bekymmer och problem så liten, den blir mindre och mindre för varje gång jag ser på Honom.
_____
It was my sister in law who inspired me to write this chorus. She told me about a situation when she had been screaming out to God for answers and help. All of a sudden God showed her a picture of Jesus nailed to the cross and a voice said
-Isn’t this enough for you?
It was many years ago now but it moved me deeply. Jesus on a cross, it’s enough for me. Even though we have to walk through floods of worries, it is still what He did that is enough.

When I lift my gaze and focus on him the flood of worries becomes so small, it gets smaller and smaller for each time I look at Him

Livet är kort

Det här är en sång om verkligheten.
Livets skörhet, att det bara är som dimma som snart försvinner.
Detta är bara ett tillfälligt boende. Himlen är vårt hem. Det är helt sjukt.
Jag förstår inte.

Allt vi gör under solen kommer att försvinna, det är bara tiden som vi hade med Jesus som blir kvar i all evighet. Jesus är den enda som egentligen betyder någonting.
_____
This is a song about reality.
The fragility of life, its like vapor fading fast.
This is just a temporary living, heaven is our home.
Its so big, I cant grasp it.

Everything we do under the sun is going to fade, its just the time that we spend with Jesus that stays for all eternity. Jesus is the only one that really matter.

Desperat och Kär

Alla under solen letar efter något, jag med. Även fast jag har hittat Jesus så letar jag, för jag vet att Han har så mycket mer för mig och det vill jag få tag på. I slutet av dagen är det ända jag vill ha just Honom.
_____
Everyone under the sun is searching, me too. I found Jesus but I am still searching because I know He has so much more for me. In the end of the day I just want more

Sanningen bakom Fasaden

Jag vill vara en sån person som tror fast jag inte sett med mina egna ögon men som vet inom mig att det jag hör är sant.

Många människor snackar, snackar om sånt som inte berör på djupet, men helt plötsligt kan någon säga något som går rätt in i hjärtat, det är Guds ord för det är som ett svärd som tränger igenom hjärtat. Guds ord formar oss så att vi blir som Honom. Guds ord kan tillrättavisa, det är när du känner i hela din varelse att nånting är fel eller att det är någonting som du måste göra. Det är som att du helt plötsligt står naken framför Gud och inte längre har någonting att dölja. Guds ord uppenbarar allt som inte ligger rätt till i mitt hjärta.

Sanningen bakom Fasaden är att jag är brusten. Jag behöver Guds ord varje dag för det visar mig hur jag mår på insidan.
_____
I want to be a person who believe even though I haven’t seen with my own eyes but just know inside of me that it is true.

Many people talk, talk about stuff that doesn’t affect the inside, but all of a sudden a word can be said that pierces your heart, its The word of God because it is like a sword that cuts through your heart. The word of God molds us and make us more like Him. God’s word also correct us. Its when you feel in your whole being that something is wrong and there’s no peace and you have to do something to make it right again. Its like suddenly you are all exposed standing in front of God and you don’t have anything to hide anymore. The word of God reveals everything that’s not right within your heart.

The truth behind the face is that i am broken (raptured) I need The word of God everyday because it shows me how my heart is.

Äkta varan

Världen är som gräset som står på ängen och som kastas på elden imorgon, jag vill ha den äkta varan det enda som inte kommer att försvinna. Världen kommer att försvinna, men inte Du Jesus
_____
The world is like grass on the field that gets thrown in the fire tomorrow. I want the real thing the only thing thats eternal and won’t be taken away. The world is not forever, but You are Jesus

När ska jag förstå

I slutet av dagen så är det enda jag vill att vara ett barn, Han är stark för mig, jag behöver inte vara stark, jag behöver inte bära allting själv. Han har redan burit allt. Det finns ingen prestation i Jesus, det är inte bara massa regler som vi måste följa. Men jag glömmer det gång på gång för jag växer upp och vill klara allting själv, ibland vill jag gå tillbaka i tiden till de dagar då vi var så nära varandra. När Han var min Far och jag var Hans barn. Hjälp mig att bli som ett barn.
_____
In the end of the day I just want to be a child, He is strong for me, I don’t have to carry everything by my self, He already carried everything for me. There is no performance in Jesus, it’s not about rules to follow, but still I forget it time after time, I grow  up and I want to manage everything by my self, sometimes I just want to go back to how it was when I was a child when we where so close. When He was my father and I where a child. Help me to be like a child.